Huisregels

1) De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2) Een te laat afgezegde les wordt wel bij de leerling in rekening gebracht, tenzij er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen geldige afmelding is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.

3) Bij een afmelding door ziekte / Corona zijn wij genoodzaakt 50% van de geplande rijles in rekening te brengen, tenzij dit minimaal 24 uur van te voren is gemeld bij de rijschool.

4) Voor aanvang van het tussen tijdse toets examen dienen alle openstaande bedragen voldaan te zijn.

5) Wordt er geconstateerd dat tijdens de les je onder invloed bent van alcohol en/of drugs, wordt de rijles afgebroken en het volledige bedrag in rekening gebracht.

6) Als tijdens een controle of aanrijding blijkt dat je onder invloed van alcohol en/of drugs bent, kan de rijschool op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

7) De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.